Alternative drivstoff

Når det kommer til å tenke på alternativ til de miljøverstingene finnes det faktisk en del ulike. Ikke alle passer til å kjøre bilen din kanskje, men de alle kan utgjøre en eller annen rolle i ditt liv og erstatte en av de andre og være mer miljøvennlig. En av de som blir mest brukt i dag til biler er biodiesel. Biodiesel er basert på petroleum, men har en liten andel av olje som enten har vegetablisk eller animalsk kilde. Så det kommer fra naturen, men ikke som fossilt brensel, men heller fra fornybare ressurser, som lakseolje og raps.

Fra 2009 ble det satt krav på oljeselskapene om at de skulle blande inn mer biodiesel i sin diesel, for å gjøre det renere. For at en bil skal klare å kjøre med 100 prosent ren biodiesel må de gjøres visse modifikasjoner på bilens motor slik at man vet at sikkerheten og kvaliteten opprettholdes. Det som vinner på dette, miljømessig sett er at siden biodiesel inneholder enten noe fra dyr eller noe vegetablisk, og det blir brent opp, så er det en slags naturlig hendelse, noe som ikke påvirker naturens kretsløp. Den største oppsiden til biodiesel er at den ikke inneholder like mye skadelige gasser, og den inneholder mindre svovel.

Andre alternativ er selvsagt solkraft, og her er vi allerede godt i gang med investeringer, selv om det i Norge er litt vanskeligere da man ikke har så mange soldager. Om man kan klare å utvikle teknologien til å holde i energien lenger, gjennom flere dager så kunne det være en mer holdbar løsning for Norges del også. Det som er videre interessant er at man kan bygge termiske solkraftsverk i steder som Sahara, hvor det naturligvis er veldig mye sol, for så å kunne transportere eller føre den energien til kaldere klima, som her i Skandinavia.

Det er egentlig ikke noen nedsider med denne energiformen, den er fornybar, den forurenser ikke og det koster ikke så mye å bygge opp slike kraftverk. Visste du at mendgen solenergi som treffer Jorden i under en time dekker mer enn all energibehovet som hele verden har for ett år? Det er en ekstrem mengde energi som går tapt og som virkelig kunne hjelpe så mange steder som ikke har nok energi til sine byer og sine hjem. Bare tenk på det potensialet til å føre frem våre maskiner på ren og besparende energi. Det ville ikke vært noen som hadde behøvt å gå kalde i sine hjem, alle ville være sikre på at strømmen ikke ville gå. Også vindkraft er en utrolig bra metode på å skape elektrisitet. Vinden skaper kraft gjennom vindmøllene og i Danmark så produserer de så mye elektrisitet gjennom sine vindmøller at de ikke har behov for det? De sparer det opp slik at de kan selge det utenlands.

Ganske likt slik vi gjør med olje og gass her i Norge, bare mye renere, mye mer miljøvennlig, mindre risiko og billigere å produsere. Så hvorfor ikke gjøre dette når land som Danmark klarer det?