Katastrofer

En av grunnene til at vi her på EcoFuel har forsøkt å fremme alternative og renere drivstoffsalternativ er fordi at vi har sett en rekke katastrofer som har skjedd på grunn av de store oljeselskapene, som ikke har tatt vare på sikkerheten til en tilfredsstillende grad. For ikke å snakke om de konstante skadene olje og gass utgjør mot miljøet, så er katastrofer som Deepwater Horizon utblåsningen i 2010 noe av det farligste som kan skje mot den lokale naturen i det område det skjedde i. Dette var den største oljelekkasjen i historien, samtidig som at elleve mennesker mistet livet. Det blir anslått at 5 millioner tønner med olje ble lekket ut, og det tok 5 måneder før man klarte å stoppe lekkasjen og forsegle brønnen.

Slike hendelser som dette er helt katastrofale for hele flora og faunaen i hele området. Mexico-gulfen er bare nylig blitt ren på grunn av dette, og det videre ramifikasjonene av en slik utblåsning mot miljøet kan vi ikke enda vite. Området hvor det skjedde har over åtte tusen ulike arter, mer enn tolv hundre ulike fisker og mange andre ulike arter. All tjæren som ble dannet av lekkasjen utgjorde en svært alvorlig trussel mot både mennesker og sjølivet. Tjærenivået i området doblet eller tredoblet i visse deler og ødelegger alt liv som er i nærheten, til og med nivået på oksygen senkes i slike områder. Utenom det så var jo de økonomiske tapene for næringslivet i regionen betydelige. Blant annet anslo man at fiskeindustrien ville tape to og en halv milliarder dollar, mens turismen kunne miste 3 millarder dollar. Betydelige summer altså. Fiske ble stengt i store områder, både kommersielt og fritids. BP har også rapportert at kostnadene deres for utslippet beløp seg til 450 millioner dollar, mens alle fem selskapene som var koblet til ulykken, tapte 21 milliarder dollar i markedsverdi .

Det er derfor det er så viktig med løsninger som vi tilbyr, ikke bare for å minske risikoen for slike utblåsninger, men for den konstante skaden og trusselen som denne industrien utgjør mot klimaet, og mot oss. Det er ikke bare denne katastrofen naturligvis, også her i Norge har vi hatt våre alvorlige ulykker, blant annet på Alexander Kielland-plattformen. Der omkom 123 personer som ble forsårsaket til å være et utmattningsbrudd i en av plattformens bærende konstruksjoner og da kantret plattformen. Det er en risikofyllt jobb, derfor blir man også veldig godt betalt, men det er også en jobb som kan ha implikasjoner for ens helse senere i livet. Men slike hendelser er noe man må ta med i beregningen, men oljeutslipp er ikke kun en risiko for arbeiderne, det er gigantisk trussel mot alt den kommer i kontakt med.

Jo mindre slike plattformer er i bruk, og jo mindre slik type arbeid foregår, jo mindre risiko er det for at en ulykke kan skje igjen. Når det kommer til miljøet så er de en trussel hele tiden med utslippene, og det de produserer som går til andre næringer som forurenser miljøet.