Naturgass

Naturgass er den andre svært viktige ressursen som vi har når det kommer til drivstoff. Det skapes i en naturlig hendelse hvor hydrokarbon gass blandes med metan og alkaner. Det er blir laget når lag av dekomposerte planter og dyr blir satt under intens varme og press under jordoverflaten gjennom flere millioner år. Naturgass er et fossilt brensel som jo som sagt er en naturlig hendelse, men som forurenser ganske mye og som har blitt forsøkt å bli kuttet ned på, bruken av dem. En annen årsak er at siden naturgass tar så lang tid til å bli formert, millioner av år, så bruker man dem langt fortere enn hva som blir dannet nytt.

Teorien om hvordan fossilt brensel blir dannet ble introdusert allerede i 1556, så det er ikke akkurat ny vitenskap, men det er som nevnt tidligere dårlig for miljøet å brenne fossilt brensel og det produserer 21 milliarder tonn av karbondioksid, eller CO2, vært år. Noe som er svært mye. Spesielt med tanke på at vvitenskapsmenn antar at naturen, eller jorden, kan kun ta 10 milliarder tonn per år. Det er bruken av fossilt brensel som man anser har mye av ansvaret for de store klimaforandringene vi ser i dag.

Naturgass blir som en energikilde for varme, matlagning og generering av elektrisitet, i tillegg til å bli brukt som drivstoff. Det blir også brukt som en kjemisk komponent i produseringen av plastikk og andre organiske kjemikalier som vi bruker i vår hverdag. Det sies at over 150 kubikk kilometer av naturgass blir brent opp, eller ventilert, årlig.

Før naturgass kan bli brukt som drivstoff, så må det gå igjennom en prosess slik at det blir ren gass, til det formålet det er designet for. Resultatet av denne prosessen eller distilleringen er produkter som etan, propan og butan. Andre produkter kommer også ut av denne prosessen.

Det er jo vi selv som er avhengige av dette produktet, og man kan vel ikke legge skylden på noen andre, på land eller statsledere, så lenge vi selv har et så prekært behov for det. Det finnes andre alternativ, som biler som går strøm blant annet, men de er ofte litt dyrere, eller så er de rett og slett ikke like attraktive å kjøpe i vår kultur. Det har vært et slags sosialt stigma ved å kjøpe en Prius, et stigma som kanskje er på vei til å forsvinne, men som likefullt har vært til stede. Og ser man videre utover i verden, bort fra den industrialisterte verden, på land som ikke har så mye penger, og hvor deres innbyggere ikke har penger til å investere i slike biler. Der kommer det til å være enda vanskeligere å forandre på dette, litt grunn av en livsstil, men også mye på grunn av at det ofte er dyrere å være “ren”. Og i land med lav inntekt så er det klart at dette er ikke noe som kommer til å bli prioritert ovenfor saker som helse eller det å kunne ha nok penger til å ta vare på ens familie.