Olje

Olje er ved siden av kull og gass den mest brukte naturstoffet som vi utvikler for vårt daglige liv. Denne typen olje kalles for petroleum og har vært i brukt i en form eller annen helt fra tilbake til oldtiden. Nå i dag så er den jo naturligvis noe av det viktigste vi har i dagens samfunn. Viktigheten av olje og dets relevans for oss ble muliggjort i stor grad på grunn av oppfinnelsen av forbrenningsmotoren. Det er der drivstoffet blir lagt inn for å brennes opp.

Andre faktorer som at luftfartsindustrien begynte å vokse, samt utviklingen av material som plast og gjødsel har gjort olje til noe essensielt i vårt samfunn. Det kanskje mange ikke vet, er at for så lenge som 4000 år siden så ble bitumen brukt i Babylon og man hadde oljebrønner nære. Man visste allerede at olje hadde en viss bruk for seg som kunne utgjøre en stor forskjell. Til både medisinsk bruk, men også for å lyse opp rom. Her i Europa så er det i Frankrike hvor man kan finne det første stedet hvor man har oppdaget og brukt petroleum. Her ble det brukt først og fremst for helsemessige årsaker.

Den moderne bruken av olje, som til belysning og som parafin, ble utviklet av av kjemiker ved navn James Young. Han klarte å distillere en passende mendge olje for bruk til en lampe for belysning. Og det var han, ved hjelp av noen kolleger som startet verdens første kommersielle oljeverk med et moderne raffineri for olje. Moderne for sin tid altså. 1856 var året da det første raffineriet ble bygget, samtidig som den første gatelykten ble utviklet, i 1853. Så dette var en tid da olje var i rask utvikling, noe som økte etterspørselen og den første oljebrønnen ble satt opp i USA i 1859. Det fantes andre typer av brønner, men den i USA var den første som ble drillet og ikke gravd opp. Det er i Romania hvor man finner statistikker på hvor mye olje man tok ut, 275 tonn i 1857.

I dag så er de tre største landene for produksjon av olje Russland, USA og Saudi Arabia. Noe de fleste har en viss anelse av. Og nesten 80 prosent av verdens oljereservar ligger i Midt-Østen. Norge ligger høyt oppe på listen, spesielt om man tar med i beregningen antall innbyggere opp mot landene man konkurrerer mot.

Olje er store penger, og når det kommer til store penger, så er bedriftene også svært defensive over sine eiendommer, noe som kan føre til en ganske saktegående forandring når det kommer til overgangen til andre rene stoffer. Til tross for dette, så har absolutt alle landene i verden en eller annen slags interesse i å holde oljeproduksjonen gående, siden verden tross alt er svært avhengig av det for å kunne fortsette. Om all olje hadde plutselig forsvunnet en dag, så ville hele verden stått stille, til og med saker som du ikke tenker på har en form for olje i seg, noe som gjør det helt uvurderlig.