Shell

Her på denne siden så kan du få lese om en av de absolutt største aktørene innen drivstoff og en bedrift som virkelig var på fronten av all nyvinning når det kom til hvordan olje og gass ble utviklet og gjort om til det vi ser i dag. Shell, eller Royal Dutch Shell som det heter offisielt er verdens sjette største bedrift når det kommer til omsetning, med en omsetning på over 200 milliarder dollar i 2016.

Shell ble startet i 1907 i London i en fusjon mellom to bedrifter, en fra Nederland og en fra England, i et forsøk på å konkurrere med Standard Oil, som var ledet av den berømte John D. Rockefeller, som sies å være tidenes rikeste mann. Det som er viktig med Shell er at, ved siden av Standard Oil, som nå ikke lenger eksisterer under det navnet, så kjørte de virkelig revolusjonen fremover. Med investeringer i land som Aserbadsjan og på store deler av det kontinentale Afrika så opparbeidet de seg en såpass stor formue, at de kunne begynne å kjøpe opp mindre konkurrenter og dermed utvide sitt marked utover bare Europa.

Det er jo til og med sånn at det er i Indonesia og oljebrønnen som Shell satt opp der, blir ansett som starten på veksten til Shell, og det beviser jo hvor internasjonalt olje og gass er. Det som er interessant videre er at når Shell ble grunnlagt som fusjon, så var det vanskelig å få en god balanse i bedriften i. Dette på grunn av nasjonalistiske følelser til sine egne. Resultatet ble at den nederlanske siden ble ansvarliggjort med produksjon og industriteknikk, mens den engelske siden fikk ansvaret med å transportere og lagre produktet som de laget. Men samarbeidet fungerte bra og i 1920 så var Shell ansvarlige for 11 prosent av verdens olje og eide 10 prosent av den totale tankerflåten i verden. Så dette samarbeidet fungerte altså svært bra.

Selv om Shell ikke har utviklet noen ny teknologi som sådan, det er det geniene som er ansvarlige for, så har Shell hatt en stor rolle i spredningen, tilførselen og adgangen som mennesker har hatt til olje og gass. Dette er jo penger og investeringer som har kommet hele oljesektoren til gode, da store bedrifter som Shell opprettholder og forsyner sin del av oljekaka, og som gjør at etterspørselen blir større og større. På grunn av forretningsmodellen Shell har, som er en vertikalt intergrert modell, hvor de har flere mindre bedrifter under seg, som er mer eller mindre uavhengige av hovedkontoret, så er spredningen av penger og produktet større. De ulike underbedriftene har sine egne ansvarsområder, noen innen raffineri, noen innen produsering og noen under transport. Men alle av dem går under det samme navnet. Som en slags franchisetager, bare i en litt mindre avhengig skala.

Shell har som alle andre slike bedrifter hatt sine kontroverser, men i det store og det hele så har de nok et ganske godt rykte, med en veldig kjent logo som de fleste kjenner igjen verden over.